Ersättning för resor försäkringskassan

Smittbärarpenning och reseersättning för anställda

Smittbärarpenning och reseersättning för anställda – Försäkringskassan

När uppgifterna förändras måste jag meddela Försäkringskassan. Jag vet att det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter, att utelämna något eller att inte …

Smittbärarpenning för dig som är anställd, är pengar du kan få om du inte kan arbeta på grund av att du har eller antas ha en smittsam sjukdom som omfattas av smittskyddslagen (2004:168).

Särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter

Ansökan Särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter

17 okt. 2022 — Här hittar du alla ersättningar du kan ansöka om från Försäkringskassan. För att kunna få en ersättning måste du uppfylla vissa krav.

Ersättningar A–Ö – Försäkringskassan

11 jan. 2023 — Här kan du beställa EU‑kortet gratis och läsa vad som gäller om du tillfälligt vistas utomlands och behöver söka sjukvård eller tandvård.

Här hittar du alla ersättningar du kan ansöka om från Försäkringskassan. För att kunna få en ersättning måste du uppfylla vissa krav. Läs mer om vad som gäller för respektive ersättning.

Resa utomlands – Försäkringskassan

26 jan. 2023 — Resor – till exempel resor med egen bil om du inte kan åka kollektivt, eller sjuk- och behandlingsresor som inte ersätts av kommunen eller …

Beställ EU-kort och ansök om ersättning efter nödvändig vård, tandvård, eller om du skulle bli sjuk på din semester utomlands. Hitta vilka regler som gäller för EU-kortet, eller vid ansökan om ersättning i efterhand.

Merkostnadsersättning för vuxna – Försäkringskassan

Kan man få ersättning för arbetsresor? Om du kan jobba trots att du är sjuk, men har svårt att ta dig till jobbet.

Merkostnadsersättning är en ersättning du kan få om du har en funktionsnedsättning som medför extra kostnader.

Sjukpenning för anställda – Försäkringskassan

1 jan. 2023 — Om du har eller kan antas ha smittats av en allmänfarlig sjukdom kan du få ersättning för resor du behöver göra till läkarundersökningar, …

Sjukpenning är något du kan få när du som anställd inte kan arbeta, för att du är sjuk. Det krävs en sjukskrivning av Försäkringskassan för att du ska få sjukpenning. Ändra omfattning på sjukpenning. Rehabiliteringsansvar. Om jag är sjuk länge?

Smittbärarpenning och reseersättning för arbetssökande

Smittbärarpenning och reseersättning för arbetssökande – Försäkringskassan

11 jan. 2023 — Resa, arbeta, flytta, studera eller få vård utomlands … flera alternativ när du ska ansöka om ersättning för planerad vård utomlands.

Smittbärarpenning är pengar du kan få om du inte kan söka arbete på grund av att du har eller antas ha en smittsam sjukdom som omfattas av smittskyddslagen (2004:168).

Planerad vård utomlands – Försäkringskassan

10 feb. 2023 — Om du är arbetssökande och deltar i ett av Arbetsförmedlingens program kan du få ersättning från Försäkringskassan.

Planerad vård utomlands är när du reser till ett annat EU/EES-land, Schweiz eller Turkiet för att få vård.

Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning när du deltar i …

Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning när du deltar i Arbetsförmedlingens program – Försäkringskassan

12 jan. 2023 — Medverka aktivt i sin egen rehabilitering. Om hen inte gör det, så kan hen förlora sin rätt till ersättning. Hälso- och sjukvårdens roll:.

Om du är arbetssökande och deltar i ett av Arbetsförmedlingens program kan du få ersättning från Försäkringskassan.

Arbetslivsinriktad rehabilitering – Försäkringskassan

Information om arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder, rehabiliteringsansvar, rehabiliteringsplan och vem som gör vad i processen.

Keywords: ersättning för resor försäkringskassan