Försäkring vid dödsfall länsförsäkringar

Efterlevandeskydd – skydd för dina anhöriga – Länsförsäkringar

Det här sker automatiskt när vi på Länsförsäkringar får reda på dödsfallet: Bankkort avslutas; Bankdosa spärras; Bank-ID avslutas; Privatgirot och betaltjänst …

Ett efterlevandeskydd innebär en ekonomisk trygghet för din familj när du dör. Det finns flera olika skydd att välja mellan bland annat återbetalningsskydd.

Dödsbo – vi reder ut vanliga frågor – Länsförsäkringar

En familj kan se ut på många olika sätt och det kan vara svårt att veta hur din och familjens ekonomi påverkas vid dödsfall. Vi reder ut hur det fungerar.

Vid ett dödsfall är det inte bara sorgen som drabbar en. Många praktiska frågor ska hanteras. Här hjälper vi dig med information kring frågorna om ekonomi och juridik som uppstår.

Dödsfall för olika familjeformer – Länsförsäkringar

Om den avlidna personen har personförsäkringar hos Länsförsäkringar så avslutas de utomatiskt utan att dödsboet behöver kontakta oss. Hem-, båt- och …

En familj kan se ut på många olika sätt och det kan vara svårt att veta hur din och familjens ekonomi påverkas vid dödsfall. Vi reder ut hur det fungerar.

Ta hand om dödsboets försäkringar – Länsförsäkringar

Försäkring som ger ekonomisk trygghet vid olycksfall. Välj till sjukförsäkring som ger ett mer heltäckande skydd vid både olycksfall- och sjukdom.

Det är mycket att tänka på när någon har avlidit. Vi hjälper dig att hantera dödsboets försäkringar – följ vår checklista så missar du inte något.

Olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring – Länsförsäkringar

Omställningspension betalas ut av Pensionsmyndigheten till efterlevande partner vid dödsfall. Den betalas månadsvis under ett år eller tills det yngsta barnet …

Olycksfallsförsäkring & sjukförsäkring – Trygghet för dig och din familj. Försäkringarna är utan självrisk och gäller dygnet runt. Se pris & ansök direkt.

Vad händer med pensionen när du dör? – Länsförsäkringar

Vad händer med pensionen när du dör?

Med universell testamentstagare menas någon som får alla den avlidnes tillgångar eller en viss andel, enligt den avlidnes testamente.

Dina familjemedlemmar kak få ta del av din pension om du skulle dö.

Vanliga begrepp dödsbo – Länsförsäkringar

Vanliga begrepp dödsbo

Ekonomiskt andrum för familjen. Försäkringen betalar ut ett skattefritt engångsbelopp … Informationen gäller för Länsförsäkringar – Ändra.

begreppsguide dödsbo

Livförsäkring – Ekonomisk trygghet för familjen

Livförsäkring – Ekonomisk trygghet för familjen – Länsförsäkringar

Med vårt låneskydd Bo kvar får hela hushållet ekonomisk trygghet vid ofrivillig arbetslöshet, sjukskrivning eller dödsfall. Fyll i ditt personnummer och …

Med vår livförsäkring får din familj ekonomisk trygghet om du skulle gå bort i förtid. Extra tryggt för dig med barn och bolån.

Låneskydd – med vår Bo kvar-försäkring – Länsförsäkringar

Sambor och försäkringar. I ett samboskap finns samma grundläggande behov av vissa försäkringar som för alla andra, men det finns ibland särskilda …

Komplettera ditt bolån med vårt låneskydd Bo kvar. En bolåneförsäkring som ger hela hushållet ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.

Samboförhållande och försäkringar – Länsförsäkringar

Vilka försäkringar bör du som lever i ett samboförhållande ha? Vi tipsar om de viktigaste försäkringarna för att ert sambohushåll ska ha ett fullgott skydd.

Keywords: försäkring vid dödsfall länsförsäkringar